Pairi Daiza wil haar groene elektriciteitsproductie verdubbelen door de bouw te voltooien van ’s werelds grootste fotovoltaïsche carport

De uitbreiding van de fotovoltaïsche installatie van Pairi Daiza gaat van start. Perpetum Energy, Green4Power en de Beste Zoo van Europa slaan de handen in elkaar voor de tweede fase van ’s werelds grootste fotovoltaïsche carport.

Sinds 2018 heeft Pairi Daiza zich tot doel gesteld om tussen 2030 en 2032 100% groen te worden. Een eerste stap werd in 2019 gezet met de ingebruikname door Perpetum Energy van een gigantische fotovoltaïsche installatie op de parkings van het Park.

Deze eerste installatie van 62.750 zonnepanelen verspreid over iets meer dan 104.000 vierkante meter produceert 20.000 MWh groene stroom per jaar. Het park is dus netto zelfvoorzienend. En het overschot aan energie (ongeveer 30%) dat in Pairi Daiza wordt geproduceerd, wordt teruggevoerd naar het net.

Dankzij de investering, gefinancierd door Green4Power, is Pairi Daiza nu volledig zelfvoorzienend op het gebied van elektriciteit.

Deze installatie draagt ook bij tot de Waalse doelstellingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het fotovoltaïsche park van Pairi Daiza draagt bij tot de vermindering van het lokale verbruik van elektriciteit uit fossiele brandstoffen.
Met het oog op de klimaatuitdagingen is het essentieel om op zeer korte termijn het aandeel van groene energie in de energiemix te vergroten. Pairi Daiza en haar partners Perpetum Energy en Green4Power zijn vastbesloten hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.

DUURZAME BOUW VOOR DE GROOTSTE PARKEERGARAGE OP ZONNE- ENERGIE

Vanaf het derde kwartaal van 2023 zullen nog eens 31.036 nieuwe fotovoltaïsche panelen in gebruik worden genomen. Deze fotovoltaïsche uitbreiding zal een oppervlakte hebben

van maar liefst 96.000 m2 en een totale capaciteit van 20.500 kWp. De nieuwe installatie zal 19.800 MWh/jaar produceren. Deze groene energie zal worden gebruikt om de energiebehoeften van de nieuwe Pairi Daiza werelden te dekken. De rest gaat terug naar het net. Pairi Daiza zal zo nog meer bijdragen tot de lokale productie van groene energie in Wallonië.

De uitbreiding van ’s werelds grootste parkeerplaats op zonne-energie is deze zomer begonnen en zal in juli 2023 voltooid zijn.

Zoals in de eerste fase van het project zal Perpetum Energy bijzondere aandacht besteden aan het ontwerp van de fotovoltaïsche installatie om de koolstofemissies in verband met de productie en installatie van de nodige materialen te beperken. De draagconstructies, vervaardigd door het Belgische bedrijf Préfabois, zullen volledig bestaan uit lokaal PEFC- gecertificeerd hout.

De PEFC-certificering garandeert een duurzaam bosbeheer: de jaarlijks geoogste hoeveelheden overschrijden de groei- en vernieuwingscapaciteit van het bos niet. Naast het esthetische aspect draagt het gebruik van hout voor de fotovoltaïsche carport bij tot de vermindering van de CO2-impact van het project. Hout als materiaal is namelijk CO2- neutraal (de hoeveelheid koolstof die vrijkomt bij de afbraak ervan komt precies overeen met de hoeveelheid koolstof die voor de groei ervan is opgenomen). De CO2-impact van hout is beperkt tot de winning, de verwerking en het vervoer ervan. Gezien het gebruik van plaatselijk hout met weinig bewerking zal de koolstofvoetafdruk zeer laag zijn in vergelijking met andere bouwmaterialen (waaronder staal en beton). Men kan dus stellen dat de “koolstof-terugverdientijd”1 van het project minder dan 3 jaar zal bedragen.

Aangezien Pairi Daiza de voorkeur geeft aan een kort circuit, zullen de grondwerken opnieuw worden toevertrouwd aan de plaatselijke onderneming Moulard.

EEN PROJECT VAN EEN DERDE INVESTEERDER

Net als de eerste fase van het project zal de uitbreiding worden gefinancierd door Green4Power (een investeringsvehikel dat voor 70% eigendom is van Perpetum Energy en voor 30% van Socofe). Dit ethische investeringsvehikel richt zich voor 100% op de financiering van hernieuwbare energieprojecten en heeft al bijgedragen tot de realisatie van talrijke projecten in Wallonië.

Eric Domb, voorzitter en oprichter van Pairi Daiza: “Wij zijn overtuigd van de noodzaak om actie te ondernemen voor de planeet. Wij geloven ook dat iedereen, op zijn eigen manier en niveau, acteur kan worden. We zetten ons reeds in ten gunste van dieren die in het wild bedreigd worden maar ook van dieren die dichter bij ons leven. Wij willen hons graag inzetten om het effect van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en laten zien dat het mogelijk is. De inzet van deze zonnepanelenparking past volledig in onze wens om in minder dan tien jaar tijd een 100% groen Waals park en bedrijf te zijn.

Luc Leenknegt, CEO en oprichter van Perpetum Energy: We zijn trots om bij te dragen aan de milieudoelstellingen van Pairi Daiza. Dit project ligt volledig in de lijn van de missie van Perpetum Energy: industriële bedrijven en grootverbruikers helpen de koolstofvoetafdruk van hun verbruik zoveel mogelijk te beperken door hen een geoptimaliseerde mix van multitechnologische oplossingen aan te bieden, zoals zonne- energie, windenergie, energieopslag, enz. in een off-balance formule. “

Jean-Benoît Sepulchre, Chief Operating Officer van Green4Power: “De financiering van de uitbreiding van de zonne-energiecentrale van Pairi Daiza illustreert de winnende formule die Green4Power samen met zijn partners toepast: Pairi Daiza kan zijn milieuverantwoordelijkheid ten volle opnemen door zijn kapitaal en andere middelen te vrijwaren voor de ontwikkeling van zijn kernactiviteiten, terwijl Green4Power de financiering en de exploitatie van de zonne-energiecentrale op lange termijn verzekert dankzij de middelen en vaardigheden waarover het beschikt. Deze tweede Solar Parking Lot voegt zich bij zijn voorganger in de snel groeiende portefeuille van Green4Power.

ENKELE CIJFERS

Capaciteit van de eerste zonnepanelenparking: 20 MWp Capaciteit van de uitbreiding in aanbouw: 20,5MWp Totale capaciteit in de zomer van 2023: 40,5 MWp Totale oppervlakte: 200.000 m2

Aantal zonnepanelen: 93.786

Jaarlijkse productie van groene energie: 39.800 MWh (gelijk aan het gemiddelde verbruik van 11.350 huishoudens)

Vermeden tonnen CO2: 13.930 ton per jaar (vergeleken met een conventionele elektriciteitscentrale met 350g CO2 per kWh)

Lees ook eens: Dierverzorgster WILDLANDS schrijft kinderboek met echte dierverhalen

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *